Kedves Látogató!

 

Magyarország helsinki nagyköveteként tisztelettel köszöntöm Önt honlapunkon. Munkatársaimmal együtt szeretném ezt a weboldalt alkalmassá tenni az Ön számára ahhoz, hogy alapvető információkat szerezzen külképviseletünkről, illetve a rendkívül kiterjedt, sok szempontból páratlan magyar-finn kapcsolatrendszerről. Ha ezt esetleg visszajelzéseivel segíteni tudja, azt előre is nagyon köszönjük. Kövessen minket a Facebookon is, onnan még több naprakész információt szerezhet.

Nagykövetségünk elsődleges célja, hogy a magyar-finn együttműködés minden területen bővüljön és mélyüljön, beleértve a politikai, a gazdasági, a kulturális és az emberek közötti kapcsolatokat. Számunkra Magyarország, a magyar állampolgárok, a magyar vállalatok, a legkülönfélébb magyar szervezetek érdekeinek képviselete a legfontosabb. Munkánk alapelve a nyitottság, az őszinteség, a partnerség és a szolgáltató hozzáállás. Célunk, hogy az Ön számára is hasznosak legyünk.

A nagy földrajzi távolság dacára Magyarországot és Finnországot számtalan kapocs köti szorosan össze. Ezek közé tartozik – egyebek mellett – nyelvrokonságunk tudata, a hasonló történelmi megpróbáltatások emléke, és a legkülönfélébb szervezetek, emberek közti szakmai és baráti kapcsolatok sűrű hálózata. Mindezeken felül különösen is fontos közös európai uniós tagságunk, annak elvei és értékei, valamint  közös célunk: az erős és stabil Európai Unió, amely polgárai biztonságát és jólétét tartja szem előtt.

A Finnországban élő magyarok is különleges hidat jelentenek országaink között. Közülük sokan már tökéletesen beilleszkedtek a finn társadalomba, de büszkék a magyarságukra is – mi pedig szintén büszkék vagyunk rájuk.

Végül pedig engedjen meg, kérem, egy személyes vallomást is. Finnország és a finnek régi barátjaként számomra különlegesen nagy megtiszteltetés, hogy 2018 októberétől hazámat éppen ebben az országban képviselhetem, amelyhez nagyon erős érzelmi szálak is fűznek. A finn nyelvbe még középiskolásként lettem szerelmes, a budapesti Veres Pálné Gimnázium nagyszerű finntanárainak köszönhetően. Később, közgazdasági egyetemi tanulmányaim során fél évet cserediákként tölthettem a Helsinki Egyetemen, ami tovább erősítette elkötelezettségemet távoli nyelvrokonaink iránt. A Finnország iránti különleges érdeklődést a Világgazdaság üzleti napilapnál végzett másfél évtizednyi újságírói munkám során is igyekeztem megőrizni. A 2011-es magyar EU-elnökség kommunikációs feladatainak  irányítására már külügyminisztériumi állományban kaptam megbízást, ezt követően magától értetődő volt, hogy külszolgálatra a helsinki nagykövetségre pályáztam, és családommal (feleségemmel és négy gyermekemmel) csodaszép éveket tölthettünk Finnországban.  Nemcsak nagy megtiszteltetés és lehetőség tehát, hanem hatalmas öröm is számomra, hogy most újra visszatérhetek ebbe a varázslatos országba. Szívesen vállaltam ezt a nagy és nemes feladatot.

Örömmel veszem építő jellegű javaslatait és észrevételeit, miként tudjuk a magyar-finn kapcsolatokat még szorosabbra fűzni. Az Ön segítsége, irántunk tanúsított érdeklődése és véleménye fontos számunkra. Köszönöm, hogy időt szakít ránk.

 

Üdvözlettel:

Dr. Urkuti György