A konzuli védelemről

Magyarország a külföldön bajba jutott magyar állampolgárok részére a Konzuli Szolgálat útján biztosít konzuli védelmet a vonatkozó jogszabályokban [2001. évi XLVI. törvény; 17/2001. (XI. 15.) KÜM rendelet] foglalt rendelkezések szerint. A konzuli védelem formáját, módját és terjedelmét az igény megalapozottságának, az igénylő rászorultságának és az adott külföldi állam viszonyainak mérlegelésével a konzul határozza meg.

Amennyiben Ön magyar állampolgár és konzuli segítségre van szüksége, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a tartózkodási helyéhez legközelebbi magyar külképviselettel.

A bajba jutott magyar állampolgár konzuli védelmét soron kívüli intézkedést igénylő esetben bármely uniós tagállam képviselete ellátja abban a külföldi államban, ahol nincs elérhető távolságban magyar képviselet.

Az EU polgárait megillető konzuli védelemről itt talál bővebb információkat: https://consular-protection.ec.europa.eu/index_hu

 

 MIBEN SEGÍTHET ÖNNEK A KONZULI SZOLGÁLAT?

 • Hazatéréséhez ideiglenes útlevelet állíthat ki az elveszett, ellopott, megrongálódott vagy lejárt úti okmány helyett.
 • Utólagos visszafizetés és díjfizetés ellenében – rendkívüli méltánylást igénylő helyzetben – hazatérési kölcsönt nyújthat, ha magáról saját vagy más forrásból gondoskodni nem tud, önhibája kizárható és a kölcsön nyújtása további súlyos érdeksérelemtől óvja meg.
 • Egészségügyi vészhelyzetben (súlyos és tömeges megbetegedés) tájékoztatja a helyi orvosok, kórházak elérhetőségéről.
 • Válsághelyzetben tájékoztatást ad és szükség esetén segítséget nyújt a hazatéréshez, illetve az evakuálás megszervezéséhez.
 • Őrizetbe vétel, letartóztatása esetén – ha erről tudomást szerez – tisztázza ennek okát és jogi megítélését, figyelemmel kíséri fogva tartásának körülményeit. Kérésére értesíti hozzátartozóját, szükség esetén segíteni képes ismerősét.
 • Külföldi haláleset esetén értesíti az elhunyt eltemetésére kötelezett magyarországi hozzátartozót és tájékoztatja az eltemetéshez vagy a holttest hazaszállításához szükséges intézkedésekről.

Természetesen a magyar állampolgárok rendelkezésére állunk az alábbi konzuli ügyekben:

 • útlevél és személyazonosító igazolvány iránti kérelem;
 • hazai anyakönyvezési ügyek (születés, házasság, válás, haláleset);
 • hitelesítési ügyekben (aláírás, másolat, illetve fordítás hitelesítése);
 • okirat beszerzési és kiállítási ügyekben (anyakönyvi kivonatok, családi állapot igazolás, hatósági erkölcsi bizonyítvány igénylés);
 • névváltoztatási ügyekben;
 • személyi adat- és lakcímnyilvántartást érintő ügyekben;
 • állampolgársági kérelem, illetve vizsgálat benyújtásával kapcsolatban.

 

 AMIBEN NEM TUDUNK SEGÍTENI ÖNNEK

 • A külföldre utazás megszervezésében, abban való közreműködésben.
 • Személyi biztonság garantálásában külföldön (a külföldre utazás egyéni felelősség).
 • Menetjegy foglalásában, átíratásában.
 • Szállás keresésében, lakhatás biztosításában; csomagmegőrzésben.
 • Magyar vezetői engedély meghosszabbításában, illetve postázásában.
 • Gépjármű javíttatásában, üzemanyag biztosításában.
 • A gépjármű külföldi rendszámmal történő ellátásával kapcsolatos ügyintézésben, a magyar rendszámtábla Magyarországra küldésében.
 • Gépjármű biztosítással kapcsolatos ügyekben.
 • Személy- vagy csomagszállításban.
 • Banki, biztosítási és postai szolgáltatásokban.
 • Adóval és társadalombiztosítással kapcsolatos tájékoztatásban.
 • Külföldi munkavállalással kapcsolatos tájékoztatásban.
 • Külföldi munkaközvetítésben, munkaügyi viták rendezésében.
 • Külföldi hivatalokban az ügyintézéshez segítség nyújtásában, illetve információ adásában az adott hivatal illetékességi köréről és az eljárás menetéről.
 • Jogi képviselet ellátásában bíróság vagy más hatóság előtt.
 • Tolmácsolásban vagy fordításban (konzuli hatósági eljárások kivételével).
 • Külföldi letelepedési, munkavállalási vagy egyéb engedélyek beszerzésében.
 • Magánjogi – peres vagy nem peres – viták rendezésében (pl. közlekedési bírságok, légitársaság felé benyújtandó panaszok, biztosító társaság felé fennálló pénzügyi követelések intézésében).
 • Külföldön tartózkodó személyek felkutatásában.
 • Jogerős letöltendő büntetés elengedésében vagy enyhítésében.
 • A fogadó állam által elrendelt kiutasítás visszavonásában.
 • Külföldön felmerülő költségek, hatósági bírságok, díjak (pénzbüntetés, óvadék, ügyvédi díj, egészségügyi ellátás díja stb.) kifizetésében, megelőlegezésében.
 • Hagyaték, örökség, kifizetetlen munkabér stb. behajtásában.
 • Külföldi bűnesetben folyó nyomozásban bármilyen formában való közreműködésben.
 • Folyamatban lévő szabálysértési- vagy büntetőeljárás menetének, eredményének befolyásolásában (arra sincs módunk, hogy elérjük a jogi út mellőzésével történő szabadlábra helyezést vagy különleges bánásmódban részesítést).