TÁJÉKOZTATÓ SZEMÉLYI IGAZOLVÁNY IGÉNYLÉSÉRŐL A NAGYKÖVETSÉGEN

 

Személyazonosító igazolvány igénylésére, az alábbiak szerint van mód:

 • csak személyesen nyújtható be a kérelem
 • személyazonosságot erre a célra alkalmas érvényes, fényképes okmánnyal kell igazolni
 • szükséges a lakcímkártya bemutatása is
 • a kiállítás feltétele, hogy a magyar állampolgár aktív státuszban szerepeljen a személyi adat- és lakcímnyilvántartásban (SZL). (Aki korábban külföldi letelepedését kérte, de nem adott be akkor, vagy később kérelmet “Külföldön élő magyar állampolgár adatainak nyilvántartásához” – az passzív állományban szerepel az SZL-ben. Szintén nem szerepelnek az SZL-ben az újszülöttek, amíg nem kapják meg a magyar anyakönyvi kivonatot.) Ebből az következik, hogy újszülöttek számára továbbra is útlevelet lehet kérni, ha az anyakönyvezéssel egyidejűleg igénylik az utazáshoz használható okmányt. Amennyiben megvárják az anyakönyvezést (ez a gyakorlatban 4-6 hónap), úgy azt követően igényelhetnek személyi igazolványt.
 • kérjük, hozza magával – ha lehetséges – magyar személyi igazolványát, útlevelét, magyar anyakönyvi kivonatát, magyar jogosítványát, illetve külföldi személyazonosító igazolványát
 • 14 év alatti kiskorú esetén mindkét szülőnek hozzá kell járulnia a személyazonosító igazolvány igényléséhez
 • 70 év feletti kérelmező kérheti, hogy részére 10 éves érvényességi idejű személyazonosító igazolvány kerüljön kiállításra
 • a kérelemhez rögzítésre kerül az arckép, ujjnyomat (6 év fölött), valamint az aláírás (12 év fölött)
 • Az ujjnyomat adására a fizikai képtelenség ténye csak orvosi igazolással bizonyítható.
 • Ha a polgár ideiglenesen képtelen ujjnyomatot adni, azt nem kell orvosi igazolással igazolni, azonban az ő részére csak 1 éves érvényességű igazolványt fog a hatóság kiállítani,
 • társadalombiztosító és adóazonosító jel rögzítése: a konzuli tisztviselő a kérelem benyújtásakor ellenőrzi, hogy a kérelmező rendelkezik-e társadalombiztosító és adóazonosító jellel és annak eredményéről tájékoztatja az ügyfelet. Pozitív találat esetén az adattárolón ezek az adatok is rögzítésre kerülnek.
 • vészhelyzet esetén értesítendő két személy telefonszámának rögzítésére van lehetőség
 • érvényesség: automatikusan állapítja meg az életkortól függően a rendszer[1]
 • kézbesítés: az okmányt a konzulnál lehet személyesen átvenni, illetve az ügyfél kérheti postai úton való kézbesítését. Az új okmány átadásakor a régi személyi igazolványt le kell adni.
 • az igazolvány kiállítása ingyenes
 • az igazolvány kiállításának ügyintézési ideje legfeljebb 20 nap, ehhez adódik hozzá az okmány futárpostával való kiérkezésének ideje, azaz gyakorlatilag azzal lehet számolni, hogy az igazolvány 1-1,5 hónap múltán vehető át, csakúgy, mint egy útlevél.

További információ az E-szigről: www.eszemelyi.hu

 

 

 

 


[1] - ha a jogosult a 12. életévét még nem töltötte be, a kiállítás napjától számított 3 évet követő születési idejének napja, de legfeljebb a 12. életév betöltésének napjáig terjedő időtartam (például ha a kiállítás napja 2017. január 20. és a kérelmező születésnapja április 5-én van, akkor az igazolvány 2020. április 5-ig lesz érvényes, kivéve, ha a kérelmező 2020. április 5-e előtt betölti a 12. életévét, például 2019. április 5-én már 12 éves, akkor az igazolvány 2019. április 5-ig lesz érvényes),

- ha a jogosult a 12. életévét már betöltötte, de a 18. életévét még nem, a kiállítás napjától számított 3 évet követő születési idejének napja,

- ha a jogosult a 18. életévét betöltötte, a kiállítás napjától számított 6 évet követő születési idejének napja.