Pyöräily voi olla todellinen vaihtoehto moottoriliikenteelle myös talvioloissa. Tästä saivat todisteita Unkarista tulleet kaupunginjohdon ja kaupunkisuunnittelun edustajat, jotka tutustuivat Suomen kehistysnäkymiin ja suomalaisiin ratkaisuihin Unkarin Aktiivimatkailun ja ekoturismin keskuksen järjestämällä opintomatkalla Helsingissä 9.-10. helmikuuta 2022. Valtuuskunnalle järjesti ohjelman Helsingin kaupunki, ja siihen kuului tutustumiskäynti toimialasta vastaavaan kaupungin instanssiin sekä esitelmiä Helsingin jo toteuttamista sekä vielä suunnittelun alla olevista kehityshankkeista ja tapaaminen Helsingin apulaiskaupunginjohtaja Anni Sinnemäen lisäksi myös suurlähettiläs Klára Breuerin kanssa.

Eikä delegaation saama oppi jäänyt vain teoreettiseksi, sillä edeltävien päivien tuiskut tarjosivat erinomaiset olot Helsingin pyöräinfrastruktuurin testaamiseen myös käytännössä.

Toivottavasti opintomatkalta saatu tieto ja ylipäätään pyöräilyajattelu omaksutaan yhä laajemmin Unkarin kuntien liikennestrategiassa ja liikennepolitiikassa, ja että polkupyörän suosio liikennevälineenä kasvaa myös Unkarissa.

Kuvat täällä