• Konsulaatissa on turvallista asioida myös epidemian aikana – hyvä tietää

    Lue lisää
  • Ajantasaista tietoa koronaviruksesta

    Lue lisää

Unkarin ja Suomen diplomaattisuhteet solmittiin sata vuotta sitten, vuonna 1920. Erityisesti kielitieteilijöiden ja kansatieteilijöiden vuorovaikutus oli kuitenkin alkanut jo huomattavasti aikaisemmin.

Historian synkkien vuosien aikana suomalaisten ja unkarilaisten välille syntyneet vahvat siteet edesauttoivat hädässä olleen ystäväkansan avustamista puolin ja toisin. Talvisodan alettua satoja unkarilaisia vapaaehtoisia lähti auttamaan Suomea, ja Unkarin vuoden 1956 kansannousun aikaan suomalaiset pyrkivät tukemaan unkarilaisia kaikin mahdollisin tavoin.

Vaikka Unkarin suvereniteetti kutistui Neuvostoliiton vaikutuksen alla minimaaliseksi, se onnistui kuitenkin Suomen-suhteissaan hyödyntämään vähäistä liikkumatilaansa. Ystävyysseurojen, ystävyyskaupunkien ja luterilaisten ystävyysseurakuntien välisten kontaktien kautta Suomen ja Unkarin välille syntyi yhteyksien verkosto, joka vielä tänäänkin on tärkeä osa maidemme välistä yhteistyötä.

Myöhemmin molempien maiden ulkosuhteet on haluttu perustaa eurooppalaiselle arvopohjalle. EU-jäsenyys toteutui Suomessa vuonna 1995 ja Unkarissa 2004, ja sen jälkeen meitä on yhdistänyt paitsi kielisukulaisuus myös tämä suurempi yhteisö, Euroopan unioni. Se määrittää nykyisin vahvasti myös kahdenvälisiä suhteitamme.

Maidemme väliset yhteydet ovat tiiviit ja monitasoiset niin kulttuurin, talouden kuin politiikankin alalla ja tätä työtä jatketaan. Diplomaattisuhteidemme satavuotinen taival ja vielä pidempään kestänyt kansojemme ystävyys tarjoavat tähän erinomaiset lähtökohdat.

Maidemme suurlähettiläät Helsingissäja ja Budapestissä, György Urkuti ja Markku Virri muistavat merkkivuotta videoviestillään.