Tärkeimmät konsulipalvelumaksut vuonna 2019

 

allekirjoituksen oikeaksi todistaminen                               30 euroa

(Maksu suoritetaan jokaisesta oikeaksi todistetusta allekirjoituksesta. Jos kyseessä on esim. dokumentti, joka on allekirjoitettu useana kappaleena, maksu peritään niin monta kertaa kuin on dokumenttien määrä. Jos yhdessä dokumentissa on useamman henkilön allekirjoitus, maksu peritään jokaisen allekirjoituksen kohdalta.)

käännöksen oikeaksi todistaminen vieraasta kielestä unkariksi

mikäli käännöksen tekee konsuli             35 euroa

mikäli konsuli todistaa oikeaksi hänelle esitetyn käännöksen    20 euroa

käännöksen oikeaksi todistaminen unkarin kielestä suomeksi/englanniksi

mikäli käännöksen tekee konsuli             45 euroa/sivu

mikäli konsuli oikeaksi todistaa hänelle esitetyn käännöksen    30 euroa/sivu

kopion oikeaksi todistaminen  20 euroa

(Jos kopioitava asiakirja sisältää enemmän kuin yhden sivun, ensimmäisiltä kuudelta sivulta peritään yhteensä 20 euroa, seuraavilta kuudelta jälleen toiset 20 euroa jne.)

Unkarissa myönnetyn asiakirjan oikeaksi todistaminen (Apostille)      60 euroa

isyystunnustuksen kirjaaminen                              35 euroa

nuhteettomuustodistus              60 euroa

(Huom.: Todistus on unkarinkielinen. Mahdollisesta käännöksestä peritään oikeaksi todistetun käännöksen maksu.)

postikulut Suomessa                    10 euroa

 

Maksuja on suoritettava ainoastaan pankkisiirrolla.

Pankkiyhteys:

Tilin haltijan nimi: Unkarin suurlähetystön konsuliosasto

Tilin numero: FI39 1200 3000 0502 11

Lisätietoja-kohdassa on ilmoitettava maksajan nimi sekä maksun aihe (esim. allekirjoitus 3 kpl.)

Jotta vältettäisiin väärän summan siirtoa pyydetään ottamaan yhteyttä konsuliin ennen maksua.