Suomen ja Unkarin välille on kehittynyt myös tiivis yhteiskuntasuhteiden verkosto. Unkariin perustettiin vuonna 1937 Unkari-Suomi Seura (jonka ei enää sodan jälkeen annettu toimia, ja järjestäytyi uudelleen vasta 1984). Tällä hetkellä Unkarissa toimii 11 ystävyyspiiriä.

Suomessa perustettiin vuonna 1950 Suomi-Unkari Seura (edeltäjä toimi jo vuodesta 1928), johon kuuluu tätä nykyä noin 50 paikallisseuraa. Vuodesta 1956 lähtien on niiden rinnalle kehittynyt myös ystävyyskaupunkisuhteiden verkosto: näitä kaupunkipareja on tällä hetkellä 53, ja lisäksi on kolme suomalais-unkarilaista ystävyyskyläparia. Ystävyyskaupunkien 13. kokous järjestettiin Esztergomissa 8.-10. syyskuuta 2016, ja 14. Ystävyyskaupunkikokous pidetään Hämeenlinnassa 12.-13. kesäkuuta 2019. Erityisesti maailmansotien välillä oli hyvin aktiivista opiskelijavaihtoa, ja tuolloin sai alkunsa myös luterilaisten kirkkojen välinen yhteistyö. Opiskelija- ja opettajavaihto sai uutta vauhtia maiden EU-jäsenyydestä.