Seka-avioliitossa syntyneen lapsen kansalaisuus

Mikäli jompikumpi vanhemmista on Unkarin kansalainen, lapsi saa automaattisesti Unkarin kansalaisuuden. Lapsen syntymä on rekisteröitävä Unkarissa, mikä voi tehdä esim. Unkarin Helsingin suurlähetystön kautta. Katso lisää täältä. Unkarin passin tai henkilökortin hakeminen lapsille ei ole välttämätöntä syntymän rekisteröinnin yhteydessä, mikäli lapsella on jonkun muun maan passi tai henkilökortti. Passia voi hakea milloin tahansa rekisteröinnin jälkeen, tai sen voi jättää myös kokonaan hakematta.

Unkarin kansalaisuus hakemuksesta

Pääsääntöisesti Unkarin kansalaisuutta voi anoa Unkarissa asuva henkilö.

Pääsäännöstä poikkeavat tapaukset:

  • jos henkilöllä on aikaisemmin ollut Unkarin kansalaisuus, ja
    • häntä ei ole rankaistu Unkarin lain mukaan, eikä häntä vastaan ole vireillä oikeusprosessia unkarilaisessa tuomioistuimessa
    • kansalaisuuden myöntäminen ei vaaranna Unkarin yleistä eikä valtiollista turvallisuutta
    • hän todistaa unkarin kielen taitonsa.
  • jos henkilö voi todistaa, että hän on syntyperältään unkarilainen ja hän osaa unkarin kieltä
  • jos henkilö on ollut naimisissa Unkarin kansalaisen kanssa vähintään 10 vuoden ajan tai jos hänellä on puolisonsa kanssa yhteinen lapsi, vähintään 5 vuotta. Molemmissa tapauksissa  on osoitettava unkarin kielen taito.