Urpo Kivikari professzort 1989-ben a szabaddá váló Magyarország elsőként nevezte ki Magyarország finnországi tiszteletbeli konzuljává, 2018-tól pedig tiszteletbeli főkonzulként tevékenykedett. Három évtizedes aktív tevékenység után, 80. életévének betöltését követően 2019 év végén leköszönt posztjáról. Urkuti György nagykövet január 22-én díszebéd keretében köszönte meg Kivikari professzornak a hazánk érdekében, illetve a Finnországban, főként Turkuban és környékén élő magyarok érdekében végzett hosszú és lelkiismeretes munkáját a nagyköveti rezidencián.

Kivikari professzor az 1970-es évek elejétől fogva rengeteg személyes és szakmai szállal kötődik Magyarországhoz. Tudományos munkásságának hangsúlyos részét képezik a magyar vonatkozású kutatások, melyek eredményeiről a Turkui Egyetemen, a Turkui Kereskedelmi Főiskolán, a Helsinki Kereskedelmi Főiskolán, az Oului Egyetemen, valamint nemzetközi szakmai konferenciákon tartott előadásokat. A ’70-es évektől a Magyar Tudományos Akadémia gazdaságtudományi intézetével és a Világgazdasági intézettel folytatott közös kutatásokat. Magyar nyelven két munkája is megjelent a 13 finn nyelvű könyv és számtalan cikk mellett.

Emellett mindig nagy gondot fordított a finn-magyar vállalati és hivatalos kapcsolatok támogatására és a civil szervezetek munkájában való részvételre. Több állami vezető finnországi látogatásának megszervezésében, lebonyolításában vállalt szerepet, s emellett jutott energiája arra is, hogy részt vegyen civil szervezetek munkájában. 1989 -1995 között a Finn-Magyar Társaság helyettes elnöki tisztét töltötte be.

Munkájának elismeréseként 2009-ben Rácz István díjban részesült, majd 2012-ben Magyarország köztársasági elnöke a Magyar Érdemrend Tisztikeresztjét adományozta számára. Ugyanebben az évben díszdoktorává választotta a Szegedi Egyetem, 2018-ban pedig Magyarország külügyminisztere tiszteletbeli főkonzuli rangra emelte.  

Mindezen érdemek mellett kedves, segítőkész személyisége és vidám anekdotái tették örömtelivé és gördülékennyé a vele folytatott munkát.  

Tiszteletbeli konzuli feladatainak ellátásában sokat segített felesége, Zerinváry-Kivikari Ildikó, akinek szintén köszönjük munkáját.

Köszönjük az együttműködést és sok boldogságot, egészséget kívánunk a továbbiakhoz!

A nagyköveti búcsú képei itt tekinthetők meg.