KÜLFÖLDI LETELEPEDÉS BEJELENTÉSE, ADATFELVÉTEL, LAKCÍMVÁLTOZÁS

 

Külföldi letelepedését/ külföldi lakcímének megváltozását a Webes Ügysegéden keresztül elektronikus módon be tudja jelenteni.

 

Amennyiben a konzulátuson kívánja intézni a bejelentést, ahhoz az előre egyeztetett időpontban a személyes megjelenés szükséges.

 

Lakcímváltozás bejelentése

1., Külföldi letelepedés bejelentése a konzulátuson

A bejelentés a végleges külföldi letelepedés szándékának rögzítését, illetve hivatalos bejelentését jelenti.

Ha a kérelmet 18 év alatti személyre nyújtják be, mindkét szülő személyes jelenléte szükséges.

A kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok:

 • Külföldi letelepedésre vonatkozó nyilatkozat (a lap alján letölthető)
 • Kérelem a külföldön élő magyar állampolgár adatainak nyilvántartásához – az adatok módosítását kell kérni (a lap alján letölthető, kék színű adatlap)
 • Amennyiben a kérelmező házas, a magyar házassági anyakönyvi kivonat - amennyiben a kérelmező külföldön kötött házasságát még nem anyakönyveztette Magyarországon, úgy először a házasság anyakönyvezését kell kezdeményezni (erre lásd a honlapunk vonatkozó részét)
 • Érvényes személyazonosító igazolvány vagy útlevél
 • Lakcímkártya
 • Gyermekek esetében a magyar születési anyakönyvi kivonat

lakcímkártya a bejelentéssel egyidejűleg bevonásra kerül, majd az ügyfél a magyarországi hatóságtól új adattartalmú kártyát kap.

Kiskorú kérelmezők esetében a végleges külföldi letelepedés bejelentéséhez mindkét szülő jelenléte szükséges.

 

2., Külföldi lakcím változásának bejelentése a konzulátuson

A külföldön élő magyar állampolgár külföldi lakcímének módosítását a külképviseleten is kérelmezheti. Ebben az esetben nincs szükség a lakcímkártya cseréjére, hiszen azon továbbra is a „külföldi cím” elnevezés szerepel.

A bejelentés megtételére kizárólag személyesen kerülhet sor a konzulátuson, ügyfélfogadási időben. A kérelem benyújtására csak előzetes időpont egyeztetés alapján kerülhet sor
 

Ha a kérelmet 18 év alatti személyre nyújtják be, mindkét szülő személyes jelenléte szükséges.

A külföldi lakcím módosításához a kérelem a külföldön élő magyar állampolgár adatainak módosításához adatlapot kell kitölteni (a lap alján letölthető). A kérelem beadásához érvényes magyar útlevél és lakcímkártya szükséges.

A külföldi lakcím módosítása illetékmentes.

3., Külföldön élő magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vételi kérelem

Ha a magyar állampolgár nem szerepel a személyi adat- és lakcímnyilvántartásban (vagy passziválás miatt, vagy, mert soha nem rendelkezett állandó lakóhellyel Magyarországon), kérheti a nyilvántartásba való felvételét. Ehhez a kérelem külföldön élő magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vételéhez adatlap kitöltésére van szükség, melyet a konzul előtt személyesen kell aláírni.

A kérelem benyújtására kizárólag személyesen kerülhet sor a konzulátuson, ügyfélfogadási időben. A kérelem benyújtására csak előzetes időpont egyeztetés alapján kerülhet sor

Ha a kérelmet 18 év alatti személyre nyújtják be, mindkét szülő személyes jelenléte szükséges.

A kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok:

 • adatlap (a lap alján letölthető)
 • érvényes magyar útlevél vagy személyazonosító igazolvány;
 • születési anyakönyvi kivonat;
 • házas családi állapot esetén magyar házassági anyakönyvi kivonat;
 • elvált illetve özvegy családi állapot esetén válási illetve özvegyi záradékkal ellátott magyar házassági anyakönyvi kivonat.

A nyilvántartásba vételt követően olyan lakcímkártya kerül kibocsátásra, melyen a „külföldi cím” elnevezés szerepel.

4., Letölthető adatlapok