Útlevélkérelem

A 12. életévüket betöltött magyar állampolgárok részére 2009. június 28-tól Magyarországon is bevezetésre került a második generációs e-útlevél. Ettől az időponttól kezdődően a magyar hatóságok csak a kérelmező elektronikus ujjlenyomatát is tartalmazó útlevelet állítanak ki. A jelenleg használatban lévő első generációs, bordó színű útlevelek, illetve a korábban kiállított, kék színű útlevelek érvényességi idejükön belül továbbra is érvényesek maradnak.

Amennyiben új útlevél iránti kérelmet kíván benyújtani külképviseletünkön, kérem, időpont egyeztetés és részletes tájékoztatás céljából keressen meg bennünket telefonon (+358-(9)-436-60-700) vagy e-mailben (mission.hel@mfa.gov.hu, vagy consul.hel@mfa.gov.hu).

Eljárási szabályok

A magyar magánútlevél iránti kérelmet főszabályként személyesen kell benyújtani.

Ujjnyomat vétele a 12. életévüket - a kérelem leadásának időpontjában - betöltött kérelmezőknél kötelező.

Magyar útlevél iránti kérelmet magyar állampolgár nyújthat be. A magyar állampolgárságot érvényes személyi igazolvánnyal, érvényes vagy legfeljebb egy éve lejárt magyar útlevéllel, honosítási okirattal vagy három éven belül kiállított magyar állampolgársági bizonyítvánnyal lehet igazolni. Amennyiben ezek egyike sincs az ügyfélnek, de szerepel a személyi adat és lakcímnyilvántartásban, úgy az is igazolja az állampolgárságát. Ha egyik fenti eset sem áll fenn, akkor állampolgársági vizsgálatot folytat le az illetékes magyar hatóság.

A 1992. évi LV. törvény módosításával 2019. július 27-től azon állampolgárok útlevélkérelmei esetén, akik nem szerepelnek a Személyi adat és lakcímnyilvántartásban (SZL) - azaz nincsen magyarországi lakcímkártyájuk – a konzulátuson kötelező jelleggel meg kell indítani az SZL-be való felvételt. ( Akinek van magyarországi lakcímkártyája, arra a következő 3 bekezdés NEM VONATKOZIK!)

Külföldi és magyarországi lakcímet is van mód bejelenteni. A külföldi lakcím bejelentése nyilatkozat alapján történikk.  A magyarországi lakcímre való bejelentkezéskor, ha a kérelmező nem saját tulajdonában lévő ingatlanba jelentkezik be, szükség lesz a tulajdonostól olyan teljes bizonyító erejű magán-vagy közokiratra, amely feljogosítja a kérelmezőt az adott címre való bejelentkezésre.

Kiskorúak esetén – a szülő, ennek hiányában a törvényes képviselő lakóhelyét kell bejelenteni.

Tekintettel arra, hogy a nyilvántartás a családi állapotról is valós adatokat kell, hogy tartalmazzon, ezért szükség lesz a magyar anyakönyvi kivonatokra (születési, házassági), melyeket kérünk, hogy hozzanak magukkal az ügyintézéshez.

Kiskorú vagy gondnokság alatt álló kérelmét a törvényes képviselő nyújthatja be. Kiskorú gyermek útlevél igénylésekor mindkét szülőnek írásban nyilatkoznia kell az útlevéligénylő lapon arról, hogy gyermekük útlevelének kiállításához hozzájárulnak.

Az újszülöttek útlevéllel való ellátásának megkönnyítése érdekében lehetőség van arra, hogy az útlevél kiállítására a születés hazai anyakönyvezésének megtörténte előtt sor kerüljön.

Újszülöttek esetében kérjük, hogy egy jó minőségű útlevélképet hozzanak magukkal a szülők.

Az útlevél érvényessége

A magánútlevél érvényességének időtartama az útlevélkérelem benyújtásakor betöltött életkortól függően alapesetekben*:

Ujjnyomatot tartalmazó magánútlevél esetében: 
- 12-18 életév között 5 év
- 18. életév betöltését követően 5 vagy 10 év

Ujjnyomatot nem tartalmazó magánútlevél esetében:
- 6. életév betöltéséig 3 év
- 6-12 életév között 5 év

*Fentiektől eltérő esetekben (pl.: ujjnyomat levétele fizikailag lehetetlen, a kérelmező ujjnyomat adására átmenetileg, fizikailag képtelen, vagy a kérelmező személyes megjelenésére – a kezelőorvos által igazoltan – egészségügyi állapotára tekintettel képtelen) a külképviselet külön ad tájékoztatást. 

Az útlevél kiállításának költsége

A költség két elemből tevődik össze: az útlevél illetéke (ez a kiállító hatóság által felszámolt költség, ezt kellene fizetni akkor, ha Magyarországon kérik az útlevelet) és a konzuli díj.

Illeték:

- ujjnyomatot nem tartalmazó magánútlevelek, illetőleg a 12-18 éves életkor és a 70. életévet betöltött kérelmezőknek kiállított, ujjnyomatot tartalmazó magánútlevelek esetében alap esetben: 2 500 HUF

·         amennyiben a család 2, 18 év alatti gyermeket nevel, úgy az illeték összege 1250 HUF

·         amennyiben a családban 3 vagy több 18 év alatti gyermek van, úgy az illeték 500 HUF

(a 2 vagy több gyermek létét valamilyen dokumentummal igazolni kell, pl. anyakönyvi kivonat vagy útlevél)

- 18-70 éves életkor közötti kérelmezőknek, 5 éves érvényességgel kiállított magánútlevelek esetében: 7 500 HUF
- 18-70 éves életkor közötti kérelmezőknek, 10 éves érvényességgel kiállított magánútlevelek esetében 14 000 HUF 

A konzuli közreműködés díja 40 euró.

Az eljárás költségét a kérelem benyújtásakor készpénzben, vagy átutalással, a konzuli hivatal számlájára lehet befizetni. A forintban meghatározott illeték is euróban fizetendő, az év elején meghatározott árfolyam alapján.

Az útlevél elkészültének időtartama

Kérelem beadásra a konzuli hivatal gyakorlatilag várakozás nélkül tud időpontot adni.

Az útlevelet Magyarországon gyártják, s az a következő futárpostával érkezik ki a külképviseletre. Tekintettel arra, hogy futárposta nincs heti rendszerességgel, ezért azzal érdemes számolni, hogy a kérelem beadásától számítva 4-5 hét múlva érkezik meg az útlevél.

Ideiglenes magánútlevél

Abban az esetben, ha nincs idő megvárni a Magyarországon legyártandó útlevél elkészültét, lehetőség van ideiglenes útlevél kiállítására. Az ilyen útlevél a Magyarországra való hazatérésre, rendkívül indokolt esetben más országba való tovább utazásra érvényes.