1., Születési név változtatása

A születési név megváltoztatása a vezetéknév és/vagy a keresztnév megváltoztatását jelenti. Erre minden magyar állampolgárnak lehetősége van.

A kérelem kizárólag személyesen nyújtható be a konzulátuson, ügyfélfogadási időben. A kérelem benyújtására csak előzetes időpont egyeztetés alapján kerülhet sor.

A kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok:

  • Adatlap (a lap alján letölthető)
  • Eredeti magyar születési anyakönyvi kivonat
  • Érvényes útlevél vagy személyazonosító igazolvány
  • Amennyiben Finnországban már megváltoztatta a nevét, úgy kérjük, hozza magával a névváltoztatási dokumentumot angol nyelven (Extract from the Population Information System in Finland) és a finn útlevelét vagy személyazonosító igazolványát, melyet a már megváltoztatott nevére adtak ki.

Az eljárás díja a honlapon a „Konzuli díjak” részben megtalálható. Amennyiben nem először kerül sor a név megváltoztatására, az eljárási díj magasabb. 

Az eljárás ideje legalább 3 hónap, de ennél lényegesen hosszabb idő is lehet.

A jogszabály esetén idegen hangzású nevet kizárólag az ügyfél rendkívüli méltánylást érdemlő körülményei esetén engedélyeznek. Így például önmagában az, hogy Finnországban más névvel könnyebb élni, nem elegendő. Javasoljuk ezért, hogy minden esetben előzetesen érdeklődjenek a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalban a névváltozás lehetőségéről. 

A különös méltánylást érdemlő körülmények fennállásának kivételével nem lehet engedélyezni:

a) a magyar hagyományoktól eltérő hangzású, magyartalanul képzett nevet,

b) történelmi nevet,

c) régies írásmóddal írott családi nevet,

d) az előző névváltoztatás hatálybalépésétől számított 5 éven belül újabb névváltoztatást és

e) személyhez fűződő jogot sértő családi nevet.

(Különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén engedélyezhető

a)–c) pontja alá tartozó név, valamint az előző névváltoztatás hatálybalépésétől számított 5 éven belül újabb névváltoztatás)


2., Házassági névviselési forma megváltoztatása

2.,A) Házasságkötéssel történő névváltozás

A házasságkötés utáni névviselés a jogszabályban előírt névviselési formák megválasztásával lehetséges. Ez a házasság anyakönyvezésével történik. Olyan névviselési forma, amelyet a jogszabály nem tesz lehetővé, csak akkor választható, ha a kérelmező a születési nevét változtatja meg. 

FIGYELEM! Ha a névváltoztatásra külföldön kötött házasság miatt kerül sor, akkor nem névváltoztatást, hanem a házasság anyakönyvezését kell kérni, amelynek részeként módosítják a házassági nevét!

2.,B) Házasságban viselt név megváltoztatása

A házasságban élő magyar állampolgárnak a házasság fennállása alatt és után a házassági nevének megváltoztatására a jogszabályban előírt házassági névviselési formák választásának valamelyikével van lehetősége. 

A kérelem kizárólag személyesen nyújtható be a konzulátuson, ügyfélfogadási időben. A kérelem benyújtására csak előzetes időpont egyeztetés alapján kerülhet sor.

FIGYELEM! Ha a névváltoztatásra külföldön kötött házasság miatt kerül sor, akkor nem névváltoztatást, hanem a házasság anyakönyvezését kell kérniamelynek részeként módosítják a házassági nevét!

A kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok:

  • Adatlap (a lap alján letölthető)
  • Eredeti magyar születési anyakönyvi kivonat
  • Eredeti házassági anyakönyvi kivonat
  • Érvényes útlevél vagy személyazonosító igazolvány.
  • Lakcímkártya (A lakcímkártyát le kell adni a konzulátuson. A lakcímkártya hiányában egy aláírt nyilatkozat leadására van szükség, részletezve, hogy a kártya leadásának mi az akadálya. Az új névre szóló lakcímkártya kiállítására Magyarországon kerül sor, azt kipostázzák a konzulátusra.)

Az eljárás díja a honlapon a „Konzuli díjak” résznél megtalálható („Házassági névviselési forma megváltoztatása”). 

Az eljárás ideje legalább 3 hónap, de ennél lényegesen hosszabb idő is lehet.

Adatlapok a névváltoztatási eljárásokhoz: