A magyar–finn kapcsolatokról már több tanulmány is született, ám keveset tudunk olyan konkrét helyekről, amelyek valamilyen módon a két nép kapcsolattartásához, egymás iránti érdeklődéséhez, megbecsüléséhez köthetők. Magyarország helsinki és Finnország budapesti nagykövetsége a diplomáciai kapcsolatok 100 éves évfordulója alkalmából játékos pályázatot hirdet: fényképeket és/vagy videókat, illetve rövid leírást, történetet várunk a finn–magyar kapcsolatok szempontjából releváns helyekről.

Ismertebb példaként említhetjük a téli háború magyar önkénteseinek emléktábláját Lapua evangélikus templomának falán, vagy Axeli Gallen-Kallela emlékművét a budai Duna-parton. Nemcsak kultúrtörténeti helyszínekre gondolunk azonban, hanem azt is érdekes lenne tudni, hogy milyen körülmények között kapta a nevét például a nyíregyházi Kalevala sétány vagy az espooi Esztergom park.

A finnországi helyszínekről készült fotókat/videókat és a hozzájuk kapcsolódó történeteket az info.hel@mfa.gov.hu címre, a magyarországiakról készülteket az rsvp.bud@formin.fi címre várjuk 2020.október 30-ig. Kérjük, hogy az üzenet címének az elejére írják oda: Dip100.

A beérkezett anyagokból készített válogatást a két nagykövetség honlapján tesszük hozzáférhetővé.

A legjobb fotó és történet beküldőjének jutalma egy kellemes hangulatú vacsora a nagyköveti rezidencián. A Finnországban élő pályázót Urkuti György, Magyarország helsinki nagykövete, a Magyarországon élő pályázót Markku Virri, Finnország budapesti nagykövete látja vendégül.