Amennyiben új útlevél iránti kérelmet kíván benyújtani külképviseletünkön, kérem, időpont egyeztetés és részletes tájékoztatás céljából keressen meg bennünket telefonon (+358-(9)-436-60-700) vagy e-mailben (consul.hel@mfa.gov.hu).

+Útlevél igénylése nagykorúaknak
Az eljárás

► A magyar magánútlevél iránti kérelmet főszabályként személyesen kell benyújtani.

► Magyar útlevél iránti kérelmet magyar állampolgár nyújthat be. A magyar állampolgárságot érvényes személyi igazolvánnyal, érvényes vagy legfeljebb egy éve lejárt magyar útlevéllel, honosítási okirattal vagy három éven belül kiállított magyar állampolgársági bizonyítvánnyal lehet igazolni. Amennyiben ezek egyike sincs az ügyfélnek, de szerepel a személyi adat és lakcímnyilvántartásban, úgy az is igazolja az állampolgárságát. 

Érvényességi idő

Ujjnyomatot tartalmazó okmány esetén: 5 vagy 10 év

Ujjnyomatot nem tartalmazó okmány esetén: 1 év

+Útlevél igénylése kiskorú állampolgárnak
Az eljárás

Kiskorú vagy gondnokság alatt álló kérelmét a szülő vagy törvényes képviselő nyújthatja be. Kiskorú gyermek útlevél igénylésekor mindkét szülőnek írásban nyilatkoznia kell az útlevéligénylő lapon arról, hogy gyermekük útlevelének kiállításához hozzájárulnak.

► Az újszülöttek útlevéllel való ellátásának megkönnyítése érdekében lehetőség van arra, hogy az útlevél kiállítására a születés hazai anyakönyvezésének megtörténte előtt sor kerüljön.

► Újszülöttek esetében kérjük, hogy egy jó minőségű útlevélképet hozzanak magukkal a szülők.

► Amennyiben az egyik szülő nincs személyesen jelen a kiskorú új útlevelének kérelmezésekor, a távollévő szülő írásos hozzájáruló nyilatkozata szükséges a kérelemhez, melyet a kiállítástól 15 napon belül fogadhat el a konzuli tisztviselő.

► Ujjnyomat és aláírás vétele a 12. életévüket - a kérelem leadásának időpontjában - betöltött kérelmezőknél kötelező. 

Érvényességi idő

Ujjnyomatot tartalmazó magánútlevél esetében: 

► 12-18 életév között 5 év

Ujjnyomatot nem tartalmazó magánútlevél esetében:

► 6. életév betöltéséig 3 év

► 6-12 életév között 5 év

+Ideiglenes magánútlevél
Abban az esetben, ha nincs idő megvárni a Magyarországon legyártandó útlevél elkészültét, lehetőség van ideiglenes útlevél kiállítására. Az ilyen útlevél a Magyarországra való hazatérésre, rendkívül indokolt esetben más országba való tovább utazásra érvényes.
Az ideiglenes magánútlevelet az állampolgár hazautazását követően öt munkanapon belül köteles az általános hatáskörű útlevélhatóságnál, pl. a belépéskor a határon vagy valamely okmányirodában leadni.
A tovább utazásra kiadott útlevelet a szokásos tartózkodási helyre történt visszaérkezést követően 5 napon belül vissza kell postázni a konzulátusra.

Az útlevél kiállításának költsége

Az aktuális díjakat a díjtáblázatban találják meg.

 

Gyakori kérdések:

+Mikor érkezik meg az útlevelem?
Az útlevél kiállítási ideje legfeljebb 20 nap, azonban ebbe nem számít bele a kiszállítási idő. Az útleveleket futárpostával szállítják a követségre, melyeket ügyrendtől függően változó időközönként indítanak. Ennél fogva a gyakorlat azt mutatja, hogy a kérelem beadásától számított érkezéidő 2-6 hét között mozog.
+Hogyan tudom átvenni az útlevelem?
Amennyiben személyes átvételt jelölt meg a kérelem leadásakor, a Konzuli Hivatalba befáradva munkaidőben bármikor átveheti az iratait.
Postai kézbesítés esetén tájékoztatjuk, ha megérkezett az útlevél és onnan számítva 1-2 napon belül várható annak érkezése.
+Van lehetőség sürgősségi eljárásra?
Sürgősségi eljárásra csak a Magyarországon benyújtott kérelmek esetében van lehetőség, a külképviseleten kezdeményezett kérelmeknél nincs. Magyarországon lehetőség van a magánútlevél soron kívüli (5 napon belüli), sürgősségi (3 napon belüli) és azonnali (24 órán belüli) eljárás keretében történő kiállítására, pótilleték fejében. Külképviseleten igényelt útlevél kézhezvétele úgy gyorsítható, ha magyarországi címre kérik a postázást és az elkészült útlevél kijuttatásáról a kérelmező közvetlenül gondoskodik (pl. gyorspostai szolgáltató útján).
+Mit tegyek ha útlevelemet elhagytam, ellopták vagy megsemmisült?
Amennyiben magyar okmányát ellopták, vagy azt elvesztette, ennek tényét 3 napon belül be kell jelentenie a magyar hatóságok felé. A bejelentés megtétele különösen fontos azért, mert az okmányokkal bárki visszaélhet, és ebből nagyon komoly kellemetlenségek támadhatnak. Amennyiben az okmányai elvesztését, ellopását nem jelenti be, a későbbiekben minden visszaélésért a felelősség Önt terheli. 
Mi a teendő?
1. Javasoljuk, hogy ellopott vagy elvesztett okmány esetén először mindig a finn rendőrséghez forduljanak és jelentsék be az esetet, mivel nagy valószínűséggel náluk adják le ha megtalálták és értesülnek róla, ha azt felhasználták.
2. Ezután mindenképpen fáradjon be a Helsinki Konzuli Hivatalba és jelentse be az okmány eltűnését, hogy a magyar hatóságok érvényteleníteni tudják azt.
FONTOS! - A megtalált okmány csak átlyukasztva (érvénytelenítve) adható vissza korábbi birtokosának, amennyiben az még valamely országban való tartózkodásra (belépésre, átutazásra, kiutazásra) jogosító érvényes engedélyt tartalmaz. Emiatt mindenképpen célszerű mielőbb új okmányt igényelni az elveszett helyett.
JÓ TUDNI
Lehetőség van az elveszett útlevél pótlására, azonban ez kizárólag online kérelmezhető.  Az elveszett, eltulajdonított vagy megsemmisült úti okmány helyett kiállított új úti okmány érvényességi ideje az eredeti úti okmány érvényességének idejével megegyezik.
A magánútlevél, a második magánútlevél akkor pótolható, ha:

► az útlevél elveszett, eltulajdonították, megsemmisült,

► a kérelmező kérelmét elektronikusan nyújtja be,

► a kérelmező adataiban nem következett be változás 

► a pótlandó útlevél érvényességi idején belül adja be a kérelmet

► a pótlandó útlevél igénylésekor a felvett ujjnyomat adat tárolásához a kérelmező írásban hozzájárult

► a pótlandó útlevél igénylésére 2013. január 1-jét követően került sor

A pótlásról további információt az alábbi linken talál.