KÜLFÖLDI LETELEPEDÉS BEJELENTÉSE, ADATFELVÉTEL, LAKCÍMVÁLTOZÁS

Lakcímváltozás bejelentése

1., Külföldi letelepedés bejelentése a konzulátuson

A bejelentés a végleges külföldi letelepedés szándékának rögzítését, illetve hivatalos bejelentését jelenti.

A bejelentés megtételére kizárólag személyesen kerülhet sor a konzulátuson, ügyfélfogadási időben, telefonon előre egyeztetett időpontban.


Ha a kérelmet 18 év alatti személyre nyújtják be, mindkét szülő személyes jelenléte szükséges.

A kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok:

 • Külföldi letelepedésre vonatkozó nyilatkozat (a lap alján letölthető)
 • Kérelem a külföldön élő magyar állampolgár adatainak nyilvántartásához – az adatok módosítását kell kérni (a lap alján letölthető, kék színű adatlap)
 • Amennyiben a kérelmező házas, a magyar házassági anyakönyvi kivonat - amennyiben a kérelmező külföldön kötött házasságát még nem anyakönyveztette Magyarországon, úgy először a házasság anyakönyvezését kell kezdeményezni (erre lásd a honlapunk vonatkozó részét)
 • Érvényes személyazonosító igazolvány vagy útlevél
 • Lakcímkártya
 • Gyermekek esetében a magyar születési anyakönyvi kivonat

lakcímkártya a bejelentéssel egyidejűleg bevonásra kerül, majd az ügyfél a magyarországi hatóságtól új adattartalmú kártyát kap.

Az eljárásért a honlapon a „Konzuli díjak” részben meghatározott eljárási díjat kell fizetni.

Kiskorú kérelmezők esetében a végleges külföldi letelepedés bejelentéséhez mindkét szülő jelenléte szükséges, vagy az egyik szülő jelenléte és a másik szülő írásban tett hozzájárulása, amelyet közjegyző, tiszteletbeli konzul hitelesít.

A külföldi letelepedés elektronikusan is bejelenthető. Ennek lehetőségét lásd később a „Külföldi letelepedés bejelentése elektronikusan” résznél.

2., Külföldi lakcím változásának bejelentése

a.) A külföldi lakcím változásának bejelentése on-line

A külföldi lakcím megváltozását elektronikusan lehet bejelenteni a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának (KEK KH) weboldalán.

A bejelentés a www.kekkh.gov.hu weboldalon, a "Webes ügysegéd" segítségével történhet. Ennek használatához nem szükséges Ügyfélkapu regisztrációval rendelkezni.

A külföldi lakcím változását az Ügyfélkapu rendszeren keresztül is be lehet jelenteni.

b.) Külföldi lakcím változásának bejelentése a konzulátuson

A külföldön élő magyar állampolgár külföldi lakcímének módosítását a külképviseleten is kérelmezheti. Ebben az esetben nincs szükség a lakcímkártya cseréjére, hiszen azon továbbra is a „külföldi cím” elnevezés szerepel.

A bejelentés megtételére kizárólag személyesen kerülhet sor a konzulátuson, ügyfélfogadási időben. A kérelem benyújtására csak előzetes időpont egyeztetés alapján kerülhet sor
 

Ha a kérelmet 18 év alatti személyre nyújtják be, mindkét szülő személyes jelenléte szükséges.

A külföldi lakcím módosításához a kérelem a külföldön élő magyar állampolgár adatainak módosításához adatlapot kell kitölteni (a lap alján letölthető). A kérelem beadásához érvényes magyar útlevél és lakcímkártya szükséges.

A külföldi lakcím módosítása illetékmentes.

3., Külföldön élő magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vételi kérelem

Ha a magyar állampolgár nem szerepel a személyi adat- és lakcímnyilvántartásban (vagy passziválás miatt, vagy, mert soha nem rendelkezett állandó lakóhellyel Magyarországon), kérheti a nyilvántartásba való felvételét. Ehhez a kérelem külföldön élő magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vételéhez adatlap kitöltésére van szükség, melyet a konzul előtt személyesen kell aláírni.

A kérelem benyújtására kizárólag személyesen kerülhet sor a konzulátuson, ügyfélfogadási időben. A kérelem benyújtására csak előzetes időpont egyeztetés alapján kerülhet sor

Ha a kérelmet 18 év alatti személyre nyújtják be, mindkét szülő személyes jelenléte szükséges.

A kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok:

 • adatlap (a lap alján letölthető)
 • érvényes magyar útlevél vagy személyazonosító igazolvány;
 • születési anyakönyvi kivonat;
 • házas családi állapot esetén magyar házassági anyakönyvi kivonat;
 • elvált illetve özvegy családi állapot esetén válási illetve özvegyi záradékkal ellátott magyar házassági anyakönyvi kivonat.

A nyilvántartásba vételt követően olyan lakcímkártya kerül kibocsátásra, melyen a „külföldi cím” elnevezés szerepel.

A lakcímkártya kb. 4-5 hónap elteltével érkezik meg a konzulátusra.

4., Külföldi letelepedés bejelentése elektronikusan

A külföldi letelepedést elektronikusan, Webes ügysegéd útján is be lehet jelenteni a KEK KH felé. Ennek feltétele, hogy a bejelentő rendelkezzen Ügyfélkapuval. Amennyiben a bejelentésre elektronikusan kerül sor, a lakcímkártyát ez esetben is le kell adni. A Webes ügysegéd felületen jelölnie kell az ügyfélnek, hogy melyik járási irodába, vagy külképviseletre postázza az okmányt. Lehetőség van arra is, hogy személyesen adják le az okmányokat, amelyet mind a bejelentő, mind törvényes képviselője, illetve meghatalmazottja megtehet.

5., Letölthető adatlapok