Aláírás hitelesítése:

Bármely, Finnországban tartózkodó magyar vagy külföldi állampolgár, aki Magyarországon felhasználásra kerülő okiraton kívánja az aláírását igazoltatni, személyesen felkeresheti az illetékes magyar képviseletet névaláírásának hitelesítése céljából (Helsinki Nagykövetség Konzuli Hivatala, valamint az aláírás hitelesítésre felhatalmazott finnországi tiszteletbeli konzulok – Turku, Joensuu, Oulu –, melyek elérhetőségét a „Tiszteletbeli konzulok Finnországban” menüpont alatt találja). 

A hitelesítés feltétele, a személyesen történő aláírás mellett, az aláíró személyazonosságát igazoló érvényes fényképes igazolvány - útlevél, személyazonossági igazolvány - bemutatása, valamint a hitelesítés díjának megfizetése.

A névaláírás hitelesítésekor a konzuli tisztviselő felelőssége csupán a kiállított konzuli tanúsítvány (az aláírás hitelességét igazoló bélyegző vagy az okiratra gépelt, illetőleg ahhoz fűzött hitelesítési záradék), mint közokirat alakiságának megtartásáért és a tanúsítvány tartalmi valódiságáért (azaz a személyazonosság ellenőrzéséért, az aláírás tényleges megtörténtéért) áll fenn. A konzuli tisztviselő tehát nem felel annak az okiratnak a tartalmi vagy alakisági esetleges hiányosságaiért, amelyet az ügyfél aláírt, és amelyen ezt az aláírását hitelesíteni kérte.

Kétféle aláírás hitelesítést különböztetünk meg: magánszemély aláírása, illetve cég nevében történő aláírás hitelesítése. Utóbbi esetében az aláíró személyazonosságán túl igazolni kell a cég nevében történő aláírásra való jogosultságot is 30 napnál nem régebbi cégkivonattal és aláírási címpéldánnyal.

Magánszemély aláírása hitelesítésének konzuli díja 30 euró, cégjegyzés esetén 40 euró.

 

Fordítás hitelesítése:

Fordítás hitelesítést a nagykövetség végezhet, amennyiben a cselekmény magyar állampolgár érdekéhez kapcsolódik, és amennyiben a szöveg fordításához megfelelő nyelvi kompetenciával (adott idegen nyelv ismerete, szakmai szakszókincs ismerete) rendelkezik a konzul. Jelenleg finn és angol fordítást vállalunk.

A hiteles fordítás konzuli díja a következő:

magyarról idegen nyelvre, oldalanként 45 euró

idegen nyelvről magyarra, oldalanként  35 euró.

Lehetőség van az ügyfél által készített fordítás hitelesítésére is, ez oldalanként 30 euró (magyarról idegen nyelvre, oldalanként), illetve 20 euró (idegen nyelvről magyarra).

 

Másolat hitelesítése:

20 euró 1-6 oldal terjedelem esetén, majd további 6 oldalanként 20 euró.