Családi állapot igazolását a finn hatóságok magyar állampolgároktól az alábbi esetekben kérik:

 1. Magyar állampolgárságú édesanya gyermekének apai elismerő nyilatkozattal rendeznék a családi jogállását – ilyen esetekben az édesanyától kérik a családi állapot igazolását azért, hogy bizonyított legyen, hogy az édesanya nem él házasságban.
 2. Házasságkötési szándék esetén (részletesen lent)


Magyar állampolgár házasságkötése Finnországban

A magyar külképviseleten házasság nem köthető. 

A szükséges teendőkről a tervezett házasságkötés helye szerinti hatóságok adnak pontos tájékoztatást.

A személyazonosság és az állampolgárság bizonyítására minden esetben be kell mutatni az érvényes útlevelet vagy személyi igazolványt, továbbá minden olyan okiratot, amit a helyi hatóságok kérnek. A házasság megkötéséhez szükség lesz a családi állapot igazolására, mely azt bizonyítja, hogy a házasságnak nincs akadálya: azaz nőtlen/hajadon családi állapotú, vagy korábbi házassága már megszűnt (elvált, özvegy).

A családi állapot igazolást a konzul kérelemre állítja ki a nyilvántartásban szereplő aktuális adatok alapján, melyhez szükséges igazolni a személyazonosságot érvényes magyar fényképes okmánnyal ( útlevél, személyi azonosító igazolvány), illetve be kell mutatni a magyarországi lakcímkártyát.

Kérjük, hogy az igazolást a tervezett házasságkötés előtt legfeljebb 3 hónappal kérje! Az ennél régebbi igazolást a hatóságok már nem kötelesek elfogadni.

Az igazolást a konzulátuson pár nap alatt elkészítjük.

A házasságkötés tényét utólag Magyarországon is anyakönyveztetni kell; ez intézhető a konzulátuson vagy a magyarországi lakóhely szerint illetékes anyakönyvvezetőn keresztül (lásd Házasság magyarországi anyakönyvezése).

Családi állapot igazolása iránti kérelem

1., A kérelem benyújtása

A kérelmet személyesen,  ügyfélfogadási időben lehet benyújtani. A kérelem benyújtásához előzetesen időpontot kell foglalni. 

Amennyiben nehézséget jelent Önnek a konzulátuson való személyes megjelenés, úgy kérjük, vegye fel a konzullal telefonon vagy e-mailben a kapcsolatot.

2., Az eljárás díja

A családi állapot igazolás díja 30 EUR, melyet a konzulátus számlaszámára, az ott megjelölt módon kérünk befizetni.

Az igazolást a konzulátus alapesetben angol nyelven állítja ki, melyet a finn hatóságok elfogadnak.


4., A kérelem benyújtásához az alábbi dokumentumok szükségesek:

 • Érvényes útlevél vagy személyi igazolvány
 • Kérelem a családi állapot igazolására (kérjük kék tollal aláírni!)

A kérelemnek nincs kötelező formai előírása. A kérelem benyújtásához szükséges, a tartalmi követelményeknek megfelelő nyomtatvány a lap alján letölthető.

Tartalmilag a kérelemnek az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

 • név, születési név;
 • születési hely, idő;
 • kérelmező anyja neve
 • jelenlegi lakcím;
 • utolsó magyarországi lakcím;
 • házasságkötés helye, ideje;
 • esetleges korábbi házasság felbontásának helye, ideje;
 • ha volt korábbi házassága, úgy a házastárs, elhunyt/elvált házastárs neve, születési helye, születési ideje;
 • kérelem a családi állapot igazolására és annak indoklása, hogy az igazolást miért kéri;