Kajaaniban 1977-ben alakult meg a Finn-Magyar társaság helyi szervezete, majd a város 1981-ben létesített testvérvárosi kapcsolatot Nyíregyházával. Kajaani 1989-ben egy finn szaunát adományozott Nyíregyházának, amit a két város közösen épített fel. Nyíregyháza városi tanácsa úgy döntött, hogy ennek az ajándéknak a viszonzásaként egy szobrot ad testvérvárosának.

Krupiczer Antal művét 1991. május 14-én, a két város testvérvárosi kapcsolatának 10. évének ünnepén leplezték le Kajaaniban a Barátság sétány/ Ystävyyspolku mellett elterülő parkban. Az emlékmű felavatásán a nyíregyházi küldöttség tagjai között a művész is jelen volt. Krupiczer Antal 1944-ben született Erdélyben, Kapnikbányán (Cavnic). 1988-ban költözött Nyíregyházára, ahol a sóstói dombok között talált új otthonra. 2009-ben bekövetkezett haláláig Magyarországon  alkotta monumentális, elsősorban fából készült műveit.

A Kajaaninak készített emlékmű oszlopai egy több mint 100 éves tölgyfából készültek. Ez a fa Krupiczer Antal sóstói háza mellett állt, onnét szállították Kajaaniba. Az oszlopok közötti harangot a szobrászművész saját kezűleg öntötte. Az egyik oszlopon levő motívum egy kalevalai jel: A verséneklők kezei. Az egymással szemben ülő, Kalevala verseit éneklők így kapcsolták össze a kezüket. Erről olvashatunk a Kalevala első énekében Rácz István fordításában ilyen formában: "Kapcsoljuk most kezünk egybe, Fogas ujjunk fogjuk össze." A jel a Kalevala Társaság Akseli Gallén-Kallela által tervezett logóban is visszaköszön.

(Mäkinen Judit és Irene Salomäki gyűjtése alapján)